GDPR - Vanliga frågor och svar

Läs om de vanligaste frågorna och få svaren

Vad är en personuppgift? 

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Exempelvis

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • mejladress
 • kontonummer
 • genetisk information
 • platsuppgifter m.fl.

Vad är en känslig personuppgift?

Vissa personuppgifter är enligt GDPR-förordningen särskilt känsliga och har ett starkare skydd. Som huvudregel är det förbjudet att behandla särskilda personuppgifter. Det finns dock undantag då det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter.

Exempelvis

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i fackförbund
 • hälsa
 • sexuell läggning m.fl.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt.

Exempelvis

 • organisering
 • insamling
 • registerföring
 • sparade uppgifter
 • hantering
 • registrering
 • arkivering
 • publicering
 • överföring
 • radering m.fl.

Var är personuppgifterna insamlade ifrån?

Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dom eller från vårdnadshavare. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet. I övrigt hämtas personens kontaktuppgifter från folkbokföringen eller SPAR.

Varför är det nödvändigt att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. 

Exempelvis

 • medlemskap
 • genomförande av verksamhet
 • kontaktinformation
 • behörighet till IT-system
 • kommunikation
 • arvodesutbetalning
 • kunna planera, administrera och utföra dop, konfirmation och vigslar m.fl.

Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Emmaboda pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Emmaboda pastorat, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat biträdesavtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav.

Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. Därför fastställer vi syftet med personuppgifterna innan vi samlar in dem.

Vem är dataskyddsombud?

Emmaboda pastorats dataskyddsombud är Tom Angeling. 0470-77 38 18 

tom.angeling@svenskakyrkan.se