Stensäkring

Provtryckning av gravstenar är en säkerhetsåtgärd vi kommer göra regelbundet på våra kyrkogårdar enligt gällande riktlinjer.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för säkerheten på våra kyrkogårdar och  för alla som arbetar eller vistas där. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen och gravstenen hålls i ordnat och värdigt skick, och att den är säker då gravstenen är en privat egendom.

Provtryckning av gravstenar är en säkerhetsåtgärd vi kommer göra regelbundet på våra kyrkogårdar enligt gällande riktlinjer. En gravsten som är över 35 cm hög, ska klara 35 kg tryck utan att välta. Provtryckningen av gravstenarna görs med en speciell tryckmätare som är avsedd för ändamålet.


Om en gravsten inte blir godkänd kommer den att stadgas upp och säkras för att inte orsaka eventuell skada. Efter att alla gravstenarna har provtryckts skickas ett informationsbrev ut till gravrättsinnehavaren som då har möjlighet att åtgärda gravstenen så den blir säker.
För åtgärder av senaste provtryckningen 2020/2021 har
gravrättsinnehavaren till och med 2023-03-31 på sig att åtgärda stenen.

Om detta inte görs kommer gravstenen tillfalla kyrkogårdsförvaltningen. 

Om du vill ha hjälp att åtgärda gravstenen kontaktas en stenfirma eller annat lämpligt företag.   

Du kan även åtgärda gravstenen själv. Kontakta då ansvarig
vaktmästare 0471-460 65 mån-fre 8-12 för kontroll och godkännande av gravstenen.

Vid frågor eller funderingar, kontakta kyrkogårdexpeditionen 0471- 254 82
mån-tors 10-12, eller mejla emmaboda kyrkogårdsförvaltning