Skylt på graven

Av olika anledningar kan vi behöva komma i kontakt med en gravrättsinnehavare eller anhörig.

Kyrkogårdsförvaltningen skyltar många gravar varje år.
Det kan t.ex. handla om att vi saknar kontaktuppgifter till gravrättsinnehavaren, att gravstenen inte klarat gällande säkerhetsregler, att gravrättsinnehavaren avlidit och ny innehavare inte utsetts.

Vid dessa tillfällen sätter vi ut en skylt på graven.

När graven har varit skyltad i 2 år tar förvaltningen tillbaka graven om ingen hört av sig.