Skötsel av grav

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till! Vi tillhandahåller även bevattningslådor och marksten (singel).

Grundskötsel: Vår-och sommarplantering, ogräsrensning, plocka bort vissna blommor i vas, vattning, ta bort lösa gravljus och marschaller. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de blommor som ingår i skötselavtalet.
 

Enkel skötsel:
 Ogräsrensning, plocka bort vissna blommor i vas, ta bort lösa gravljus och marschaller.Gravplats med grusytan hålls i städat skick, obs EJ vattning! Ettårsavtal: Ett avtal som förlängs löpande ett år i taget så länge inte innehavaren meddelar att avtalet ska upphöra. När gravrättstiden upphör avslutas skötselavtalet. 

Fasttidsavtal 3 år: Innehavaren betalar en fast summa i förväg för 3 års skötsel.

Avräkningsavtal: Innehavaren betalar en större summa som avräknas varje år tills pengarna tar slut. 

Skötselavgifter: 

- Ettårsavtal grundskötsel 1200 kr

- Ettårsavtal enklare skötsel 475 kr

- Fasttidsavtal 3 år 3600 kr

- Avräkningsavtal. Avräknas årligen motsvarande ettårsavtal. 

Den som funderar på att köpa skötsel rekommenderar vi att kontakt tas med kyrkogårsförvaltningen 0471-254 82.

Priser planterinrgslådor:

Liten:                         39*29 cm      600:00 kr
Mellan:                      65*29 cm      700:00 kr
Stor:                          58*39 cm     725:00 kr
Halvmåneformad:    39*29 cm      650:00 kr


Försäljning marksten (singel) till grusgrav      350:00 kr/skopa