Sinnesromässa

Välkommen till en enkel mässa med ljuständning, bön, musik och stillhet.