Protokoll och förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.