Påskdagen

Du hittar ordningen för Påskdagens gudstjänst här

Ordning för Påskdagen

 

KLOCKRINGNING 

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Helige, starke Gud, vi gläds och jublar inför dig

som har uppväckt Kristus från de döda.

Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör.

Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus,

som lever och verkar med dig och den heliga Anden

i en gudom från evighet till evighet.

Amen.

 

Psalm 148

1. Jesus Kristus är uppstånden!

Sjung det ut kring världen all.

Jord och himmel nu må fröjdas.

Själva döden bragts på fall.

//: Se, han lever, se han lever

och han evigt leva skall ://

 

2. Jesus Kristus är uppstånden!

Nu han kungaspiran bär.

Han vid Faderns högra sida

alla världars Herre är.

//: Se, han lever, se han lever,

han är alltid med oss här ://

 

3. Jesus Kristus är uppstånden!

Döden nu sin udd har mist.

Han som gravens bommar sprängde

skall ock väcka oss till sist.

//: Se han lever, se han lever,

prisad vare Herren Krist ://

 

EVANGELIUM (Matteusevangeliet 28:1-20)

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Vi ber tillsammans för det som våra hjärtan är fullt av just nu. Vi ber för världen, vi ber för kyrkan. Och vi ber för människor vi särskilt vill omsluta med våra förböner..

Jesus, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land.

Fast jag inte kan ta emot din kropp och ditt blod i altarets sakrament, mätta ändå min hunger efter din närvaro, du som ensam kan fylla min tomhet, och låt de människor jag möter idag märka att du är i mig och jag i dig. Amen.

  

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

VÄLSIGNELSEN

 

Psalm 10

1. Lov, ära och pris,

dig, vår Fader och vän,

som alltid oss älskat

och älskar oss än.

Halleluja, din är äran!

Halleluja, amen!

Halleluja, din är äran!

Halleluja, amen!

 

2. Lov, ära och pris,

dig, Guds heliga Lamm,

som bar våra synder

på korsträdets stam.

Halleluja...

 

3. Lov, ära och pris,

dig, vår Hjälpare god,

som vittnar om Jesu

försonande blod!

Halleluja...

--- --- --- ---

Dagens kollekt går till Svenska kyrkan i utlandet.

Swishnummer: 123 105 31 23