Nomineringsmöte

Den 21 november hålls nomineringsmöte efter söndagens gudstjänst. Här finns nomineringsblankett att skriva ut eller tittar du in på pastorsexpeditionen i Emmaboda, måndag- torsdag mellan 10-12 eller enligt överenskommelse!

I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd som styrelse. Församlingsrådets ledamöter och ersättare ska väljas av kyrkofullmäktige. Inför kyrkofullmäktiges val av församlingsråd ska det genomföras ett eller flera församlingsmöten, öppna nomineringsmöten, i syfte att säkerställa församlingens inflytande. I Emmaboda Pastorat hålls öppna nomineringsmöten den 21/11.

Nomineringsmöte hålls efter söndagens gudstjänst den 21/11 i alla församlingar i Emmaboda Pastorat. Vi hoppas att du lämnar in blanketten innan det öppna nomineringsmötet så valberedningen får chans att göra ett gott förberedande arbete. Lämna blanketten gärna innan den 11/11 till pastorsexpeditionen!

Högmässa i Långasjö                          21 november kl. 11.00

Gudstjänst i Emmaboda                    21 november kl. 11.00

Familjegudstjänst i Vissefjärda        21 november kl. 14.00

Tystnad, Ton och Tanke i Algutsboda 21 november kl. 17.00


Nomineringsblankett!