När någon dör.

Att hantera en rad praktiska frågor kan kännas övermäktigt. Här kan du finna information som kan hjälpa.

https://www.efterlevandeguiden.se/hittar du information om de praktiska frågor som ska tas om hand under månaderna efter dödsfallet. Sajten är ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.