Musik och körer

Tycker du om att sjunga, oavsett, ålder, är du välkommen med! Det finns alltid plats för fler! Att sjunga är friskvård och glädje!

Vuxenkörer

I Emmaboda pastorat - LEVA finns det vuxenkörer som sjunger unisont och flerstämmigt i flera olika stilar. Det finns även körer som sjunger mestadels unisont. Välkommen till någon av våra körer!