Foto: Göte Lundberg 2011

Mikaelsgården

Mikaelsgården ligger i Lindås och var ett kombinerat kapell och församlingshem.

Mikaelsgården invigdes 1973 och tillhörde Vissefjärda församling. Gudstjänsterna hade tidigare hållits i Lindås Folkets Hus och Gula skolan, men det omfattande barn- och ungdomsarbetet ökade behovet av lokaler.Den kyrkliga syföreningen i Lindås samlade redan 1958 in pengar för att kunna köpa en kyrkklocka (på 425 kg). Den hämtades år 1970 på gjuteriet i Ystad. Samma år hölls det första sammanträdet för att föreslå en ny byggnadskommitté för en ny kyrkobyggnad i Lindås.

Fastigheten är sedan december 2017 såld till Emmaboda kommun. 
Mikaelsgårdens kyrkklocka är numera flyttad till kyrkön vid Vissefjärda kyrka