Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Emmaboda pastorat vill vara med dig vid livets stora händelser. Vi finns här för dig vid dopet av ditt barn, tonåringens konfirmation, er vigsel eller en anhörigs begravning.

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna.

Vigsel

Planerar ni bröllop? En dag av lycka och förhoppningar. Upprymda av kärlek där två parter lovar varandra trohet och att dela glädje och sorg tillsammans

Konfirmand 2022/2023

Fyller du 14 år under 2022? I så fall är du i den åldern där det är dags att ta ställning till om du vill konfirmera dig!

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett värdigt och fint avsked.