Långasjö Kyrka

1789, det franska revolutionsåret, byggde bönderna i Långasjö under stora uppoffringar en ny kyrka.

Det var inte den första kyrkan i Långasjö, utan på samma plats hade stått en tidigare medeltida kyrka, byggd på 1200-talet också den av sten. Rester av dess norra vägg är inbyggd i den nuvarande och kyrkans gamla stengolv finns bevarat i vapenhuset.

Kyrkan är naturskönt belägen i öst-västlig riktning vid Långasjöns strand och omgiven av kyrkogård och minneslund.

Från vapenhuset vandrar vi upp i klocktornet där tre klockor hänger. Äldst är storklockan från medeltiden. Närmast i ålder kommer lillklockan, omgjuten 1792 och yngst är mellanklockan från 1938. Men den äldsta klockan i kyrkan är den lilla bikupsformade klock som nu står på golvet i vapenhuset.

Ovanför vapenhuset finns ett litet museum, som tillkom hösten 2011. Där visas mindre föremål från den gamla kyrkan samt det gamla prästgårdsbiblioteket.

Orgeln byggdes av Johannes Künkel 1970 och är den tredje orgeln i församlingens ägo. Den har tolv stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgelfasaden är från mitten av 1800-talet.

Fortsätter vi in i kyrkan ser vi snart predikstolen från 1860-talet sirad med rik symbolik.

Krusifixet på sydväggen anses vara snidat omkring är 1500 och tillsammans med primklockan från samma århundrade tillhör de kyrkans allra äldsta inventarier. Triumfkrusifixet hade i den gamla kyrkan sin plats i valvbågen framför koret. På korsarmarna och korsstammen finns de fyra evangelisternas symboler: ängeln, lejonet, oxen och örnen.

Dopfunten är liksom altaret huggen i röd småländsk granit. I dopfunten finns en mässingsskål från 1500-talet. Kanske ett krigsbyte från Nürnberg.

De fyra malmstakarna på altaret är 1500- eller 1600-talsarbeten och prydde redan den gamla kyrkans altare.

Altartavlan av bygdens egen konstnär Elisabeth Bergstrand-Poulsen låter barnkörens lovsång övergå i den himmelska lovsången med Maria och det gudomliga barnet omgiven av änglar. Som dotter till kantor P M Bergstrand och uppvuxen i Sockenstugan mitt emot Långasjö kyrka var det hennes dröm att få måla en altartavla till Långasjö kyrka. I kyrkan och Sockenstugan finns ytterligare tavlor av Elisabeth. De berättar om livet i Långasjö socken och människorna där. Elisabeth var även en erkänd författare och utgav ett tjugotal böcker.

Långasjö kyrka har det senaste århundradet restaurerats vid ett flertal tillfällen. På 1930-talet fick kyrkan bland annat nya bänkar. 1957 tillkom nytt altare och den ovan nämnda altartavlan samt ny färgsättning av kyrkan. 2009 genomfördes en större renovering med nya ljusare färger och längst ned i kyrkan skapades utrymmen för gemenskap och rum för samtal, lek eller andakt.

Läs mer om Elisabeth Bergstrand Poulsen på Elisabeth Bergstrand-Poulsens sällskapets hemsida: https://www.ebpsallskapet.se/

Välkomna till Långasjö kyrka!