Kyrkogård

Svenska kyrkan i Emmaboda är huvudman för begravningsverksamheten i Emmaboda kommun.

Kyrkogårdsförvaltningen

Emmaboda pastorat
Torggatan 26
361 30 Emmaboda

Telefon: 0471-254 82
Eller maila din fråga till:

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten och förvaltar Emmaboda pastorats fastigheter.

Vi kan erbjuda gravsättning i Askgravlund på kyrkogårdarna i Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda. Gravsättning i Askgravplats erbjuds på Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda kyrkogårdar.

Begravningslagen

Begravningsombud i Emmaboda kommun

Bo-Eddie Rossbol

Gravrätt och skötsel

Om gravrätten utgår

Vid årsskiftet skickas erbjudande om förlängning till alla som har en gravrätt som går ut innevarande år. Innehavaren får då ta ställning om gravrätten ska förlängas eller återlämnas. En förlängning varar 15 år och kostar 1500 kr. Att återlämna gravrätten kostar ingenting.

Gravskötsel

Ettårsavtal: Ett avtal som förlängs löpande ett år i taget så länge inte innehavaren meddelar att avtalet ska upphöra. När gravrättstiden upphör avslutas skötselavtalet. 

Fasttidsavtal 3 år: Innehavaren betalar en fast summa i förväg för 3 års skötsel.

Avräkningsavtal: Innehavaren betalar en större summa som avräknas varje år tills pengarna tar slut. 

Skötselavgifter: 

Ettårsavtal inkl. plantering 1000 kr

- Ettårsavtal enklare skötsel, 395 kr

- Fasttidsavtal 3 år 3000 kr

- Avräkningsavtal. Avräknas årligen motsvarande ettårsavtal. 

Den som funderar på att köpa skötsel rekommenderar vi att kontakt tas med kyrkogårsförvaltningen 0471-254 82.

 

Vill du läsa om de olika gravskicken, klicka här