Kyrkogård

Svenska kyrkan i Emmaboda är huvudman för begravningsverksamheten i Emmaboda kommun.

Gravskick

Våra kyrkogårdar finns i Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda. Det är vackra och rofyllda platser för besök till minne av nära och kära.

Gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Det är också den som bestämmer vem eller vilka som ska få begravas i denna grav. Här får du svar på vanliga frågor.

Skötsel av grav

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till! Vi tillhandahåller även bevattningslådor och marksten (singel).

Skylt på graven

Av olika anledningar kan vi behöva komma i kontakt med en gravrättsinnehavare eller anhörig.

Stensäkring

Provtryckning av gravstenar är en säkerhetsåtgärd vi kommer göra regelbundet på våra kyrkogårdar enligt gällande riktlinjer.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgifter är att föra talan för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. Detta kan vara personer som tillhör ett annat samfund, som valt att lämna Svenska kyrkan, eller har en annan tro till exempel Islam eller Judendom.