Kontakta oss

Kontaktuppgifter:

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen kontaktar du t.ex vid frågor gällande dop, vigsel, begravning och urnsättningar.  Men även uthyrning och information om våra verksamheter mm.

Våra öppettider och telefontider på expeditionen är vardagar måndag-torsdag kl. 10-12     Tel: 0471-101 95

Röda dagar och helgdagar har vi stängt.

emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se

Emmaboda Pastorat
Torggatan 26
361 30 Emmaboda

Kyrkogårdsexpeditionen   

Kyrkogårdsexpeditionen kontaktar du t.ex vid frågor om gravar och gravskötsel.

Våra öppettider och telefontider på expeditionen är vardagar måndag-torsdag kl. 10-12      Tel: 0471-254 82

Röda dagar och helgdagar har vi stängt.

emmaboda.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Emmaboda Pastorat
Torggatan 26
361 30 Emmaboda 

Personal


Bankgiro nr: 696-1346,


Medlemskap

Här hittar du information om medlemskap, medlemsansökan och utträde.   
Välkommen som medlem

Här kan du själv skriva ut en blankett för Ansökan om medlemskap

Blanketten skickar du till Emmaboda Pastorat, Emmaboda pastorat, torggatan 26 361 30 Emmaboda

Kyrkoavgift & Begravningsavgift

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Sverige betalar kyrkoavgift.

Utöver detta betalar alla personer som är folkbokförda i Sverige en separat begravningsavgift.

Kyrkoavgiftssatsen bestäms av den församling man bor i, medan begravningsavgiftssatsen fastställs av Kammarkollegiet på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den faktiska kostnaden för varje individ bestäms därefter med utgångspunkt från den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

I Emmaboda Pastorat är kyrkoavgiften 1:15 kronor och begravningsavgiften 0:261 kronor.