Foto: Johan Nilsson/IKON

Kontakta oss

Du bokar tid för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänst på pastorsexpeditionen. Här kan du också få hjälp med andra frågor eller bli kopplad vidare till rätt person.

Kontaktuppgifter

Vår pastorsexpedition finns på Torggatan 26 i Emmaboda.

Våra öppettider och telefontider på expeditionen är vardagar måndag-torsdag kl. 10-12

Tel: 0471-101 95

Emmaboda Pastorat
Torggatan 26
361 30 Emmaboda

Epost till Emmaboda Pastorat

Kyrkogårdsexpeditionen 0471-254 82 

Epost till kyrkogårdsexpeditionen

 Bankgiro nr: 696-1346,
PERSONAL

Medlemskap

Här hittar du information om medlemskap, medlemsansökan och utträde.   
Välkommen som medlem

Här kan du själv skriva ut en blankett för Ansökan om medlemskap

Blanketten skickar du till Emmaboda Pastorat, Emmaboda pastorat, torggatan 26 361 30 Emmaboda

Kyrkoavgift & Begravningsavgift

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Sverige betalar kyrkoavgift.

Utöver detta betalar alla personer som är folkbokförda i Sverige en separat begravningsavgift.

Kyrkoavgiftssatsen bestäms av den församling man bor i, medan begravningsavgiftssatsen fastställs av Kammarkollegiet på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman. Den faktiska kostnaden för varje individ bestäms därefter med utgångspunkt från den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

I Emmaboda Pastorat är kyrkoavgiften 1:15 kronor och begravningsavgiften 0:253 kronor.