Julens sånger och psalmer.

Kom och lyssna till Långasjö kyrkokör!

Annandag jul sjunger Långasjö kyrkokör ”Julens sånger och psalmer”  i  Vissefjärda och i Algutsboda kyrka! Musikgudstjänsten börjar kl16:00 i Vissefjärda kyrka  och kl 18:00 i Algutsboda kyrka.

VARMT VÄLKOMNA!