Ideella diakonigrupper

Diakoni gör vi tillsammans!

 

DIAKONIGRUPPER

I pastoratet har vi diakonigrupper som ideellt hjälper till med de diakonala uppgifterna. Det kan handla om att göra hembesök, hjälpa till med inköp och sysslor, uppvaktningar, kanske hålla andakter och annat som önskas. Grupperna träffas på lite olika vis för samtal och utbildning. 

Vill du vara med i någon av grupperna får du gärna höra av dig. Det är kanske så att du har idéer på insatser som vi gemensamt kan göra för andra? Hör av dig, du behövs.

 

VÄRLDENS GRUPP - INTERNATIONELLT ARBETE 

För dig som är intresserad av internationellt arbete finns inom Emmaboda Pastorat "Världens grupp". Gruppen är öppen för alla som är intresserade av bl a rättvisefrågor, globala perspektiv och bistånd. Vår målsättning är att skapa engagemang och kunskap kring dessa frågor i våra församlingar. Vi utbyter idéer och kunskaper kring olika insamlingsprojekt och engagerar oss i församlingarnas olika aktivtiter i samarbete med Svenska kyrkans internationella arbete (ACT) samt Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).


 DELAKTIGHET

Vill du vara med i någon av grupperna får du gärna höra av dig. Det är kanske så att du har idéer på insatser som vi gemensamt kan göra för andra? Hör av dig, du behövs.