Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Emmaboda pastorat! Besöks- och postadress: Torggatan 26, 36130 Emmaboda Telefon: +46(471)10195 E-post till Välkommen till Emmaboda pastorat!

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Serviceverksamhet - gravskötsel

Vi strävar efter att sköta kyrkogårdarna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hjälp oss i denna strävan genom att sortera avfall och undvika gravljus med batterier.

Skötsel av gravplats genom avtal

Underhåll av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattar

  • skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllnad/byte av jord
  • putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar
  • borttagning av vissnade blommor ur vasar samt borttagning av vinterdekorationer
  • två planteringar, gödsling och putsning av blommor
  • omgrävning av planteringsyta
  • riktning av sten (ej dubbning eller ommontering)

 

Vi erbjuder ett och treårsavtal.

Övriga avgiftsbelagda tjänster vi kan erbjuda

  • köp av planteringslåda
  • montering av planteringslåda
  • påfyllning av singel/grus