Serviceverksamhet - gravskötsel

Vi strävar efter att sköta kyrkogårdarna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hjälp oss i denna strävan genom att sortera avfall och undvika gravljus med batterier.

Skötsel av gravplats genom avtal

Underhåll av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattar

  • skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllnad/byte av jord
  • putsning av gräskanter mot planteringsyta och i förekommande fall mot gravvårdar och stensocklar
  • borttagning av vissnade blommor ur vasar samt borttagning av vinterdekorationer
  • två planteringar, gödsling och putsning av blommor
  • omgrävning av planteringsyta
  • riktning av sten (ej dubbning eller ommontering)

 

Vi erbjuder ett och treårsavtal.

Övriga avgiftsbelagda tjänster vi kan erbjuda

  • köp av planteringslåda
  • montering av planteringslåda
  • påfyllning av singel/grus