Gravrättsinnehavare!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser där vi söker aktuell gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser där vi ber
anhöriga/närstående att kontakta oss pga. att vi söker aktuell gravrättsinnehavare.
Skylten kommer att vara uppsatt på gravplatsen i två år. Får vi ingen kontakt
med anhöriga/närstående inom två år (2023-03-31) betraktas gravplatsen som
återlämnad till huvudmannen enligt begravningslagen 7 kap. 19 §.
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen på telefon:

0471-254 82, mån-tors 10-12
Mejla: emmaboda.kyrkogard@svenskakyrkan.se
Denna text finns även på: https://www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Gravrättsinnehavare på Vissefjärda kyrkogård.

Här kommer inom kort läggas ut en lista med berörda gravrättsinnehavare.