Gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den som ansvarar för att graven hålls i ett värdigt skick. Det är också den som bestämmer vem eller vilka som ska få begravas i denna grav. Här får du svar på vanliga frågor.

Gravrättsinnehavare!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser där vi söker aktuell gravrättsinnehavare.