GDPR- Förtroendevald

Så behandlar vi personuppgifter om du är förtroendevald i Emmaboda pastorat

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och lag samt hålla en god kontakt med dig som förtroendevald i församlingen behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

  •  namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • funktion
  • arvode
  • bank
  • bankkontonummer

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ditt uppdrag som förtroendevald ska kunna fullgöras.