GDPR - Vigsel

Så behandlar vi personuppgifter när ni bokar vigsel

När ni bokar vigsel samtycker ni till att vi hanterar era personuppgifter.

Vi behöver era personuppgifter på följande grunder:

För att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.

För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan visar medlemmens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om medlemskapet till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse i 4 kap. 5 § Äktenskapsbalken.

Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs med stöd av rättsliga förpliktelser i 4 kap. 7 och 8 §§ Äktenskapsbalken.

De uppgifter vi behandlar om er:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • civilstatus
  • medlemskap i Svenska kyrkan.

Kontakta ni oss via e-post gallras kontakten efter vigseln. Uppgifter om vigseln kommer att sparas i Vigselboken för alltid för historiska ändamål. Underlag från vigselgudstjänsten sparas och gallras efter fem år.