GDPR - Medlemskap i Svenska kyrkan

Så hanterar vi dina personuppgifter när du är medlem i Svenska kyrkan

Om du är medlem i Svenska kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar bland annat att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m.

De uppgifter som behandlas om dig:

 • namn
 • personnummer
 • kontaktuppgifter
 • civilstatus
 • folkbokföringsdatum
 • uppgifter om dop och konfirmation
 • tillhörighetsuppgifter    
 • diarienummer för hindersprövning 

Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Vi skickar varje år in uppgifter om dig till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Endast de uppgifter skickas som är nödvändiga för att ta ut kyrkoavgift. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse och ett viktigt allmänt intresse.

Inför kyrkliga val kan dina personuppgifter komma att hanteras för att du ska kunna rösta i valet. Behandlingen utförs med stöd av 38 kapitlet i kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.

Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop.

Inbjudan till konfirmation går till alla som bor i Emmaboda kommun som fyller 14 år under det aktuella året. Personuppgifterna hämtas från SPAR och folkbokföringen (Skatteverket). Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att erbjuda medlemmar i årskurs 8 att konfirmera sig.

Om du lämnar Svenska kyrkan gallras dina personuppgifter ur kyrkobokföringen senast tre månader därefter. Beroende på hur du engagerat dig i vår verksamhet kan det finnas vissa personuppgifter som sparas på andra håll, exempelvis foton eller uppgifter om dop, vigsel och konfirmation som bevaras för arkivändamål.

 

IN- OCH UTTRÄDEN

Om du anmäler in- eller utträde ur Svenska kyrkan ska vi enligt lag arkivera informationen. Uppgifterna som arkiveras är:

 • namn
 • adress
 • datum för in- eller utträde

Anmälningar och bevis om in- och utträden ur Svenska kyrkan bevaras för arkivändamål.