GDPR - Ideell medarbetare och ledare

Så behandlar vi personuppgifter om du är ideell medarbetare eller ledare i Emmaboda pastorat

För att vi ska kunna administrera ditt ideella arbete behöver vi lagra vissa personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal. När du inte längre är ideellt engagerad raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Om du är under 16 år krävs det att vårdnadshavare godkänner lagringen av personuppgifterna.

Personuppgifterna lagras under tiden du är ideellt engagerad i församlingen.