GDPR - Dop

Så behandlar vi personuppgifter när ni bokar dop

Det finns två sätt för dopprocessen att inledas: antingen bjuder pastoratet in till dop, eller kontaktar vårdnadshavarna själva oss för bokning av dop.

Inbjudan skickas enbart till barn med en eller flera vårdnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppgifter om sådana barn gallras när barnet är 4 månader. Efter det tas personuppgiften bort.

Är ingen av vårdnadshavarna medlem i Svenska kyrkan behöver vårdnadshavarna vända sig till Emmaboda pastorat för att boka dop.

Genom att boka dop godkänner ni att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.

Efter dopet kommer vi föra in ditt barn i vårt medlemsregister. Uppgifter om dopet sparas i Dopboken som sparas för alltid för historiska ändamål. Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i informationen kring dopet.

Underlag från dopgudstjänsten sparas och gallras efter 20 år. Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Efter dopet är genomfört kommer barnets namn att läsas upp i pålysningarna i någon av våra gudstjänster.

Under hösten bjuds barn som döpts under året in till en gudstjänst. Under gudstjänsten delas en glasängel ut till alla döpta barn. I inbjudan finns också information om våra barnverksamheter.