GDPR - Deltagare i gruppverksamhet barn och familj

Så behandlar vi personuppgifter för deltagare i gruppverksamheter inom barn och familj

När ditt barn är anmält till gruppverksamhet inom barn och familj behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter. Dina uppgifter behandlas på den lagliga grunden avtal, med syftet att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid behov och informera dig om verksamheten. Ditt barns uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt är att vi ska veta vilka barn deltar i vår verksamhet, kunna ta hänsyn till eventuella allergier eller dylikt. Uppgifter om allergier behandlas med uttryckligt samtycke.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella verksamheten. Uppgifterna om dig och ditt barn kommer att sparas av oss tills barnet lämnar verksamheten.

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag.

Lägerverksamhet

Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas dolt och raderas vid hemkomst.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas direkt till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

Vid skyddad identitet eller liknande känslig information som du bedömer olämpligt att lämna ut, ta personlig kontakt med oss istället för att skicka in en anmälan skriftligt. Det är endast personal som berörs som har tillgång till sådana uppgifter.