GDPR - Bilder, film & ljudupptagning

Vi använder ofta bilder, filmer och ljudupptagning för att berätta både i text och bild om vad som händer i kyrkan.

Vi använder inte bilder, film eller ljudupptagning utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Däremot kan bilder av allmän karaktär där många personer finns med på bild som   exempelvis vid gudstjänst, konsert eller föreläsning användas utan enskilda medgivanden. Vid dessa tillfällen ska det upplysas om att fotografering, videofilmning eller ljudupptagning kommer att ske.