GDPR - Begravning

Så behandlar vi personuppgifter när ni bokar en begravning

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Syftet är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning. 

Du ingår ett avtal genom att boka tid för förrättningen, vilket är en av grunderna för behandlingen av dina personuppgifter, men vi behandlar även personuppgifter som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen. Som en del av Svenska kyrkans myndighetsutövning skickar vi därmed information om gravsättningen till Skatteverket. 

Utöver den behandling som utförs för att uppfylla avtal eller som ett led i myndighetsutövning behandlar vi även dina kontaktuppgifter i upp till ett år efter gravsättningen för att vi ska kunna skicka dig inbjudningar till minnesgudstjänst. Vi gör det med stöd av ett berättigat intresse, då vi bedömer att du sannolikt har ett intresse av att få inbjudan skickad till dig. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dig från dessa listor. 


De personuppgifter vi behandlar är:

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • din relation till den avlidne
  • faktureringsuppgifter.

Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån, men vi kan även få dem från dig direkt eller via annan församling. De uppgifter vi fått kommer endast att behandlas av oss inom pastoratet.

Dina personuppgifter sparas under den tid som bestäms genom lagar och föreskrifter, såsom begravningslagen. Vissa uppgifter om förrättningen kommer att sparas för historiska ändamål i en så kallad Begravningsbok. Uppgifter kring begravningsgudstjänsten sparas och gallras efter fem år.  

Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.