Förtroendevalda och protokoll

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

 

Alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt. Under 2001 hölls det första kyrkovalet sedan Svenska kyrkans relationsändring till staten. Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2013. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till och med 2021.

I Emmaboda är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften, lämnar förslag på begravningsavgift till kammarkollegiet och fördelar ekonomiska anslag till verksamheten. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna i kyrkorådet som ansvarar för verkställandet av besluten som kyrkofullmäktige fattar. Kyrkorådet har bland annat det löpande ansvaret för ekonomin, tar fram budgetförslag och utser ledamöterna i utskott och kommittéer.

Varje församling har också ett församlingsråd som arbetar med gudstjänstlivet. Kyrkofullmäktige beslutar – efter nomineringsmöten – om ledamöter i församlingsråden.

Kontaktuppgifter Kyrkorådet

Ordförande
Stig Ove Andersson
tel: 0471-121 25 

Vice ordförande
Lars Johansson
tel: 0471-403 19

 

Kontaktuppgifter Kyrkofullmäktige

Ordförande
Christer Skoog
tel: 0471-122 15

1: e Vice ordförande
Ingrid Jensen
tel: 070-266 39 99

2:e Vice ordförande
Bengt-Olof Nilsson
tel: 0471-133 30  

För sammanträdesdagar 2021, KLICKA HÄR