Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet -protokoll

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

 

Alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt. Under 2001 hölls det första kyrkovalet sedan Svenska kyrkans relationsändring till staten. Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2021. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2022till och med 2025.

I Emmaboda är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften, lämnar förslag på begravningsavgift till kammarkollegiet och fördelar ekonomiska anslag till verksamheten. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna i kyrkorådet som ansvarar för verkställandet av besluten som kyrkofullmäktige fattar. Kyrkorådet har bland annat det löpande ansvaret för ekonomin, tar fram budgetförslag och utser ledamöterna i utskott och kommittéer.

Varje församling har också ett församlingsråd som arbetar med gudstjänstlivet. Kyrkofullmäktige beslutar – efter nomineringsmöten – om ledamöter i församlingsråden.

Kontaktuppgifter Kyrkorådet

Ordförande
Stig Ove Andersson
tel: 0471-121 25 

Vice ordförande
Magnus Hansson
tel: 070-750 32 18

 

Kontaktuppgifter Kyrkofullmäktige

Ordförande
Christer Skoog
tel: 0471-122 15

1: e Vice ordförande
Bengt-Olof Nilsson
tel: 0471-133 30  

2:e Vice ordförande
Gunilla Sunesson
tel: 070-658 91 10

För sammanträdesdagar 2023, KLICKA HÄR