Församlingsråd -protokoll

Församlingar som ingår i pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser församlingsrådet. I Emmaboda pastorat har vi fyra församlingar: Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda församling.

Långasjö Församling 

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Dahlskog

Tel.072 744 12 30

Emmaboda församling
Församlingsexpedition: Församlingshemmet i Emmaboda  
Telefon: 0471/10195

 

Församlingsrådet

Ordförande: Mona Jönsson

Tel. 070-812 14 77

Vissefjärda församling

Församlingsrådet

Ordförande: Annette Geyer

Tel. 070-357 63 06

Algutsboda församling
                                 

Församlingsrådet

Ordförande: Lotta Lejon-Stenberg

Tele: 070-733 13 27