Foto: AnnaER

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Samtal och stöd

Ibland behöver livets olika faser delas med någon...

Ung i Emmaboda kommun.

Ibland känns livet jobbigt och svårt. Då är det viktigt att dela sina tankar med någon annan. Ingen fråga är för liten eller stor för att prata eller chatta med någon annan om.

Träffar och gemenskap

Välkommen till gemenskap, samtal, fika, musik och intressanta program!

Ideella diakonigrupper

Diakoni gör vi tillsammans!

Bikt

Bikt betyder bekännelse. Ibland kan skuldbördan vara för tung att bära ensam. Vid ett eller flera tillfällen kan det kännas viktigt att få uttala det där som gnager på insidan.

Berättelser om diakoni.

Vad gör en diakon? I projektet Diakoni och välfärd har cirka 200 människor berättat om Svenska kyrkans sociala arbete. Här kan du ta del av ett par av berättelserna.

Diakonigåvan

Genom Diakonigåvan kan du hjälpa människor i din närhet. Med pengar från Diakonigåvan ger Emmaboda Pastorat stöd och hjälp åt människor som bor och lever i våra församlingar. Swisha till 123 348 97 70

Hjälp och stöd -Matkasse

Är du i en svår situation och behöver tillfälligt stöd?