Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

"Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv." citat från svenskakyrkan.se