GDPR -Deltagare i övrig verksamhet

När du medverkar i våra övriga verksamheter hanterar vi dina personuppgifter

För att vi ska kunna administrera dig som deltagare i våra grupper behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är avtal. Vilka personuppgifter vi behöver skiljer sig mellan olika verksamheter.

Vi kommer att behandla alla personuppgifter genom att lagra dem på ett tryggt och säkert sätt samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna sparas tills du inte längre vill vara med i verksamheten.