Blåsmusik

Brassbandet Emmaboda pastorat - allt från kyrkomusik, marscher, hymner, filmmusik, pop- och ensemblemusik i olika ensemble-besättningar

Välkommen till Brassband Emmaboda Pastorat

Brassband Emmaboda pastorat är en aktiv ensembleverksamhet som framträder vid flera tillfällen och i olika sammanhang varje år. Repertoaren är bred och specialskriven för Brassband Emmaboda pastorat – allt från kyrkomusik, marscher, hymner, filmmusik, pop- och ensemblemusik. För vissa framträdanden bildas mindre ensembler, t ex Kyrkbrass, Brassensemble eller den unika Kyrkbrass-duon med historiska blåsinstrument.

 

Young-Brass Emmaboda Pastorat

 

Young-Brass Emmaboda pastorat är en utbildningsensemble för nybörjare på bleckblåsinstrument med besättning/instrumentering brassband.

Ensemblen drivs av Svenska kyrkan, Emmaboda pastorat, med församlingarna Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda under ledning av kantor och brasspedagog Catarina Hermansson.

Om du vill vara med och lära dig ett bleckblåsinstrument, ta kontakt med Catarina Hermansson

Telefon: 070-285 90 98 Mejl: catarina.hermansson@svenskakyrkan.se

 

Brassband Emmaboda Pastorat

Brassband Emmaboda pastorat vänder sig i första hand till musikanter inom Emmaboda pastorat som spelat ett par år och har lust att vara med i gemenskapen och att få spela i pastoratets gudstjänster och konserter.

Rekrytering sker i första hand inom Emmaboda pastorat men medlemmar från närliggande pastorat är välkomna i mån av plats.

Rekrytering inför varje verksamhetsår (september-maj) sker huvudsakligen från maj till augusti genom inbjudan till tidigare medlemmar samt till de musikanter som bedöms ha tillräckliga förkunskaper. 

Brassband Emmaboda Pastorat har plats för ca 12-15 deltagare och alla intresserade är välkomna att anmäla sig. 

Vid behov rekryteras musikanter fortlöpande.

 

Verksamhet

Huvuddelen av Brassband Emmaboda pastorats utbildning/fortbildning genomförs under höstterminen i form av 3-4 samlingar och under vårterminen 2-3 samlingar. 

Varje samling omfattar hel- eller halvdagsrepetition och kan t ex innehålla övningsdagar, konserter, musikgudstjänster, turné – att besöka pastoratets kyrkor, men även andra kyrkor runtom, medverkan i församlingsfester osv.

 

Musikaliska förutsättningar

Musikanter i Brassband Emmaboda pastorat ska ha god notläsningsvana och orkestervana.

Musikanterna ska ha de instrumenttekniska och musikaliska förutsättningar som behövs för verksamheten.

Musikanterna ska kunna ta eget ansvar och hjälpa till med orkesterns gemensamma arbetsuppgifter utöver de musikaliska.

Provspelning genomförs normalt inte, men sökande ska vid behov kunna ange referenser.

 

Övrigt

Brassband Emmaboda pastorat är en form av ledarutbildning som omfattar både musikaliska och praktiska delar.

I orkestern förväntas varje deltagare ta ansvar för sin stämma, öva hemma, genomföra koncentrerade repetitioner,

ev. leda stämrepetition och hela tiden utvecklas som musiker. Att alla musikanter deltar aktivt i olika praktiska göromål som matlagning (snacks/fika under pausen), städning, transport, praktisk planering, notsortering och dylikt ser vi som en självklarhet och därigenom får alla deltagare en naturlig utbildning i gemenskap, samverkan och orkesteradministration.

Brassband Emmaboda pastorats verksamhet baseras på Svenska kyrkans värdegrund och all verksamhet är drogfri.

 

Brassband Emmaboda Pastorats olika ensembler/besättningar

Inför gudstjänster, konserter, musikaliska presentationer, församlingsfester, workshops m.m. bildas olika former av ensembler/sammansättningar t ex Brassband i konsert- och tävlingsbesättning, Kyrkbrass (kvartett- eller kvintettbesättning), Brassensemble i dubbelkörbesättning, Young-Brass, Pensionärsbrass eller den unika Kyrkbrass-duon med historiska blåsinstrument.

 

Alla musikanter i Brassband Emmaboda Pastorats ensembler/besättningar spelar på ideell basis och stöttar därmed Svenska Kyrkans och Young-Brass musikaliska verksamhet.

 

Är du intresserad, kontakta Catarina Hermansson

Telefon: 070-285 90 98 Mejl: catarina.hermansson@svenskakyrkan.se