Bikt

Bikt betyder bekännelse. Ibland kan skuldbördan vara för tung att bära ensam. Vid ett eller flera tillfällen kan det kännas viktigt att få uttala det där som gnager på insidan.

Ibland kan skuldbördan vara för tung att bära ensam. Vid ett eller flera tillfällen kan det kännas viktigt att få uttala det där som gnager på insidan.

Prästerna vill lyssna och ta emot. Under bön och handpåläggning förmedlas Guds förlåtelse. Med det menas att Gud har lovat att den som uppriktigt ångrar sina synder är förlåten. Det kan vara befriande att få höra de orden uttalas. Vid bikt är det alltid tre i rummet - prästen, konfidenten (den som vill tala om något) och Gud.

Du kan ringa och boka tid. Samtalen är kostnadsfria.

Kalle Karlsson 072-242 99 41

Lina Petré 070-284 70 72

Emmerly Hidling 070-396 08 86

Helena Svensson 070-760 31 52