Foto: Magnus Aronson/IKON

Barnkörer

Emmaboda pastorat har barnkörer i Vissefjärda församling. För information om  barnkörerna, tryck här.