GDPR - Anställda och arvodister

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du är anställd eller arvodist i Emmaboda pastorat

I anslutning till anställningens början har vi samlat in följande personuppgifter från dig:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • privat telefonnummer
 • privat e-postadress
 • bank
 • bankkontonummer
 • ev. hälsotillstånd
 • ditt medlemskap i Svenska kyrkan (om medlemskap krävs för anställningen enligt kyrkoordningen)

Under din anställning kan vidare följande personuppgifter samlas in om dig, antingen genom det arbete du genererar eller genom uppgifter vi skapar och kopplar till dig:

 • löneuppgifter
 • funktion/befattning
 • telefonnummer till arbetstelefon
 • e-postadress till arbetskonto
 • användarnamn
 • uppgifter i innehåll som du har genererat under din anställning
 • hälsouppgifter
 • namn och telefonnummer till nära anhörig
 • facktillhörighet
 • ev. foto

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtal och lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att anställningsavtalet ska kunna ingås och fullgöras.

Enligt anställningsavtalet är du skyldig att tillhandahålla ovanstående uppgifter. Tillhandahåller du inte personuppgifterna kan du inte bli anställd hos oss, bortsett från eventuellt fotografi vilket har tagits med ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi be dig om kompletterande personuppgifter för att uppfylla lagar och krav.

 

Arvodist

I anslutning till anställningens början har vi samlat in följande personuppgifter från dig:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • funktion
 • lön/arvode
 • bank
 • bankkontonummer

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtal. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att anställningsavtalet ska kunna ingås och fullgöras.

Enligt anställningsavtalet är du skyldig att tillhandahålla ovanstående uppgifter. Tillhandahåller du inte personuppgifterna kan du inte bli anställd hos oss, bortsett från eventuellt fotografi vilket har tagits med ditt samtycke.

Under vissa omständigheter kan vi be dig om kompletterande personuppgifter för att uppfylla lagar och krav.