Foto: Marcus B

Andakt på Kyndelsmässodagen

från Emmaboda kyrka