Ekshärads församling söker komminister 100% eller deltid.

Här kan du läsa om Ekshärads församling och om tjänsten som förhoppningsvis väcker ditt intresse.

Allra först, Ekshärads tätort ligger 10 mil norr om Karlstad vackert belägen vid Klarälven. Här finns en grundskola, förskola till årskurs nio, ett äldreboende, vårdcentral och olika servicenäringar.

Ekshärads församling ingår i Hagfors kommun men församlingen är ett eget självständigt enförsamlingspastorat med en vacker spånklädd träkyrka. Kyrkan är invigd 1688 och är den tredje i bygden med föregångare från tidigt 1200-tal. Den är omgiven av en kyrkogård känd för sina smidda järnkors. Lokalt kallas dessa för livsträd och de äldre korsen, olika till form och storlek, är unika uttryck för allmogekonst. De skildrar dels människors liv dels bygdens historia med alla dess små järnbruk och gårdssmedjor.

 

Församlingen har en mycket god ekonomi och inom dess gränser bor ca 3100 personer, av dessa är 77 % kyrkotillhöriga. Fastigheterna är få och väl underhållna. Medarbetarlaget består av 11 anställda (trivsel utlovas) och den ekonomiska omsättningen landar på cirka 11,4 miljoner kronor.

Gudstjänstlivet är präglat av Karlstads stifts historiskt folkkyrkliga och skapelseteologiska profil. Det betyder en självklar närhet och relation till människor, djur och natur. Denna relation har sitt ursprung i en medveten teologi där medarbetare, förtroendevalda tillsammans på olika sätt bidrar till ett varierat gudstjänstliv.

Detta har skapat stort förtroende för kyrkans roll och betydelse för människor och bygd. Ett tecken på det är de ännu höga statistiska talen när det gäller antalet utförda kyrkliga handlingar.

 

Nu till det viktiga. Som komminister i Ekshärad kommer du möta en positiv förväntan där landsbygdens annorlunda förutsättningar innebär ett varierat och flexibelt arbetssätt. Förutom rent prästerliga uppgifter förväntas du även att tillsammans med övriga medarbetare ta gemensamt ansvar för helheten. Det betyder att bemanna expedition, sköta viss annonsering och annan kommunikation samt bidra till församlingens tidskrift Bågskytten.

Har du funderingar på eventuell kyrkoherdetjänst kan nämnas att nuvarande kh närmar sig pension om ca två år.

Tjänsten kräver B-körkort och önskvärt är att du bor i eller i närheten av församlingen.

Vi hjälper gärna till med att förmedla kontakter för eventuella närståendes jobbansökningar.

 

Önskar du mera information om tjänsten tveka inte att kontakta följande:

Lars-Peter Hjärpe kyrkoherde, 0563-540581

Patrik Svensson kyrkoråds ordförande, 070-6620109

 

Din ansökan ställer du till: Kyrkorådet Box 34 68360 Ekshärad. Eller via E-post: eksharad.pastorat@svenskakyrkan.se

Sista ansökningsdag är 17 april.

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Fackliga representanter är: KyrkA, Alf Dalberg tel. 0570-728214 epost: alf.dalberg@svenskakyrkan.se Vision, Eva Bonander tel. 070-3754144 epost: eva.bonander@svenskakyrkan.se

 

Varmt välkommen med din ansökan.

Lars-Peter Hjärpe Kh

 

Ps: Om inte allt detta väcker ditt intresse kan tilläggas att Ekshärad har tre naturliga tillgångar, vackerheta, vänligheta och stolligheta. Dessutom har dialekten nyligen utsetts till Värmlands vackraste. Ds.

Altare Ekshärads kyrka Foto: Anna-Johanna von platen