Körverksamheten

Kyrkokören: Vuxenkör från 16 år och uppåt.
Vi övar torsdagar 19.00-21.00
Ledare: Jenny Ekström, 0563-54 05 84

 
S:t Olavskören: Kör för dig som vill sjunga på dagtid och som vill sjunga med lite mer lättsjungen repertoar. Vi övar i Församlingshemmet torsdagar 12.30-13.30.  
Ledare: Conny Söderström, 0730930634 

Barnkörerna: Vi har även barnkörer och inbjudan sker terminsvis genom skolan. Tidigare deltagare och barn som står i kö har förtur till plats. 

 

Välkommen att vara med i någon av våra körer!
Har du frågor kan du kontakta Jenny Ekström, kantor 0563-54 05 84