30/6 Sommarbris i folkmusik och visa

Pasi Pasanen, ackordeon/dragspel & Per-Thomas Eriksson, fiol, nyckelharpa o sång 
Pasi Pasanen är en mångsidig musiker, utbildad i ackordeon o dragspel på Ingesunds 
musikhögskola, och arbetar nu på Musikgymnasiet Sundsta i Karlstad. Pasi har spelat 
i flera tangoorkestrar och har bl.a turnerat till länder som Tyskland, Danmark, Iran och 
med Per-Thomas senast till USA och Canada 2019, med workshops, konserter och spel 
till dans. Per-Thomas Eriksson är riksspelman, spelar fiol, nyckelharpa och sjunger. 
Han arbetar som stråklärare på Kulturskolan i Torsby, leder folkmusikgruppen Sunnlåt 
i Sunne och spelar även andra genrer i olika grupper. Har under åren spelat i länder 
som Norge, Skottland, Japan och bl.a representerade Sverige 1985 i en fredsfestival i 
Nord-Korea.