14/7 ”Fremati String Quartet” bestående av Tino Fjeldli, violin

14/7 ”Fremati String Quartet” bestående av Tino Fjeldli, violin

Fredrik Hulthe, viola, Frida Skaftun, cello och Mattias Johansson, violin.

Kvartettens medlemmar är hemmahörande i Norge, Finland och Sverige och träffas i år bland annat i Ekshärad för att spela tillsammans. Tino är en norsk violinist bosatt i Karlstad och jobbar som stämledare 2.violin i Svenska Kammarorkestern i Örebro. Fredrik är uppvuxen i Kungsbacka, i sommar avslutar han sin anställning på Wermland Opera för att börja sin anställning som alternerande stämledare viola, i Svenska Kammarorkestern i Örebro. Frida är nylig utexaminerad från Sibeliusakademien i Helsingfors. Hon har varit engagerad i Helsinki-filharmonien det siste året och från augusti sitter hon som fast anställd i Bergen-filharmonien. Mattias är uppvuxen i Grums. Han jobbar som alt. Stämledare i GöteborgsOperans Orkesters andrafiolstämma. Utöver det så spelar han en del kammarmusik samt gör även stråkpålägg på poplåtar.