Villkor vid beställning av gravskötsel

Villkor för beställning av gravskötsel

För att teckna ett gravskötselavtal krävs att någon är antecknad som gravrättsinnehavare. Om du som beställer inte är gravrättsinnehavare behöver befintlig gravrättsinnehavare kontakta Ekerö pastorat och ge sitt godkännande.

Ta del av nedanstående information innan du betalar och därmed ingår ett avtal med oss.

Skötsel av sammanhängande gräsmatta eller grusad yta ingår vid helårsskötsel, grundskötsel och grästrimningsavtal. Förutom att hålla ytan jämn och fri från ogräs, fyller vi på mer gräsfrö vid behov. Vid dubbelgrav med grusad yta debiteras dubbel grundskötsel.

Blommor köps in, planteras och vattnas av Ekerö pastorat enligt din beställning. Vaktmästarna väljer blommor utifrån växtplats.
Övriga växter och buskar som eventuellt finns på graven sedan tidigare tas bort, om du inte meddelat andra önskemål.
Vid behov görs en ny rabatt/planteringsyta. Vid beställning av helårsskötsel anläggs en planteringslåda.

I de fall ett ”brytdatum” passerats för exempelvis vår- och/eller sommarplantering kommer tjänsten erbjudas från och med nästa år.

Ekerö pastorat förbehåller sig rätten att lägga till/dra ifrån tjänster eller refusera ordern i sin helhet om gravens utseende eller beskaffenhet inte överensstämmer med beställningen.

Du tecknar ett löpande ettårsavtal. Under årets första kvartal skickar kyrkogårdsförvaltningen ett skötselerbjudande om att förnya avtalet ytterligare ett år. Vill du avsluta gravskötseln bortser du från erbjudandet. Önskar du fortsätta anlita kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare ett års gravskötsel betalar du enligt inbetalningsavin.

Genom ett skötseluppdrag garanterar vi att graven hålls i vårdat och värdigt skick samt att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt.

Vad är gravrätt för något? Hur blir jag gravrättsinnehavare? 

Läs mer om gravrätt och hur man anmäler sig för att bli gravrättsinnehavare genom att klicka här.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ