Vi finns här för dig

I Ekerö pastorat finns vi här för dig som behöver stöd eller hjälp.  Präster och diakoner finns för dig som vill samtala om livet och relationer, smärta och ilska, glädje och sorg, längtan och kärlek, tvivel och tro. Eller något annat som berör dig. Vi har tystnadsplikt och rapporterar inte vidare.

Samtalen är kostnadsfria. Kontakta präst eller diakon, klicka på länkarna nedanför texten.Hör gärna av dig till oss! Kontakta präst eller diakon direkt eller ring växeln: 08-560 387 00.