Foto: Kennet Bengtsson

Verksamhetsberättelse 2019

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Tusen år till!

Detta är Ekerö pastorats vision. Det innebär att vi arbetar långsiktigt.
Vårt mål är inte bara att ta ansvar för pastoratet här nu utan vi har samtidigt ett ansvar för framtiden. Det handlar om att fatta kloka ekonomiska beslut. Att inte nu spendera de pengar och tillgångar som behövs för att säkra kyrkans framtid.
Det handlar om att ta ansvar för miljö både utifrån ett skapelseperspektiv där vi människor är satta att råda över skapelsen, inte förråda den men också för att våra barn och barnbarn ska ha en dräglig värld att leva i. Det handlar om vård och underhåll av våra kyrkor. Våra medeltida kyrkor är tusen år och vårt uppdrag är att underhålla dem så de kan stå i tusen år till. 

Tusen år till handlar också om identitet. Varför vi finns, vad vårt uppdrag är, att vara kyrka med Kristus i centrum. Som kyrkoordningen uttrycker det:

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Tusen år till innebär också att vi måste vara relevanta för vår samtid. Även om vi människor är oss förunderligt lika genom årtusenden så ändras de frågor vi ställer till tillvaron. Martin Luthers fråga: Hur ska jag finna en nådig Gud? En Gud som kan förlåta mig för att jag är så ond? - det är inte vår fråga. Våra frågor handlar om det överhuvudtaget finns en Gud? Om mening och meningslöshet, om jorden har en framtid, om verkligheten bara är det vi ser eller om det finns något mera, bortom? Är vi människor bara en kropp som har ett psyke, eller har vi en andlig dimension? Ger det livet mening att individualistiskt fokusera på sitt eget ”varumärke” eller blir livet meningsfulla om vi bryr oss om varandra?

Som kyrka behöver vi vara relevanta för vår samtids frågor och inte svara på frågor som ställdes för 500 år sedan. Vår uppgift är att utvecklas med tiden och inte fastna i det förflutna och svara mot nutida människors andliga behov och längtan. Det handlar också om att ändra vår verksamhet utifrån de behov som samtiden ställer. Vill vi vara en ”kyrka mitt i byn”, behöver vi vara just mitt i samhället, mitt i samhällsutvecklingen och bidra med det vi har för att skapa ett bra samhälle och en bättre värld.

Verksamhetsberättelse 2019 pdf