Foto: Christin Sagnér

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Fortfarande en viktig faktor

Svenska kyrkan består av cirka 1 400 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet och har ungefär 22 000 anställda. Det kan jämföras med försvaret där 20 000 personer är verksamma. Svenska kyrkan är med andra ord ingen obetydlig organisation. Under så många år har vi fått höra att vi är en krympande verksamhet. Färre kommer till våra gudstjänster, färre väljer att döpa sina barn, gifta sig kyrkligt eller ha en kyrkligbegravning. Redan under Nathan Söderbloms tid sades det att när de gamla damerna som kom till gudstjänsterna dog så skulle det bli tomt i bänkarna. Detta är nu hundra år sedan, men det är fortfarande inte tomt.

Detta budskap om Svenska kyrkans marginalisering och förestående bortgång har påverkat vår egen självbild. Vi inser inte alltid själva vilken betydelse vi har i samhället. Vem annars skulle polisen ringa till på fredagskvällen för att förmedla dödsbud? Vem annars skapar sociala nätverk där alla åldersgrupper och socialgrupper möts? Vi ser inte vilket fantastiskt arbete vi uträttar. Vem annars går vecka ut och vecka in till sjukhus och äldreboenden och håller andakt, bjuder på samtal, musik och bullar? Vem annars håller jul- och påskvandringar för skolbarn och låter dem få möta åtminstone något av kristendom. Och om inte vi firade gudstjänst vem skulle då skapa mötesplatser där Gud och människor kan mötas, vem skulle då välsigna barn som föds eller be och lysa frid över dem som lämnar det här jordelivet?

Ekerö pastorat är en del av detta fantastiska som är Svenska kyrkan. Vår historia går drygt tusen år tillbaka i tiden och kyrkan har varit en viktig faktor i skapandet av det samhälle vi har idag.

Vi har 12 424 medlemmar och är en stor arbetsgivare på Ekerö med femtio anställda och sjuttio förtroendevalda engagerade i församlingsråd, utskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Till detta kommer volontärer, körmedlemmar, barn och ungdomar i våra olika verksamheter och deras föräldrar, gudstjänstbesökare och alla människor vi möter i förrättningar.

Förord av Monika Regnfors Sjörén ur ”Verksamhetsberättelse 2018”

Klicka på någon av filerna nedan för att läsa hela. 
Välj antingen enkelsidig eller dubbelsidig visning.

Verksamhetsberättelse 2018 - enkelsidig

Verksamhetsberättelse 2018 - dubbelsidig

Eller kontakta expeditionen, 08-560 387 00, ekero.pastorat@svenskakyrkan.se så skickar vi dig ett exemplar utan kostnad.