Foto: Kennet Bengtsson

Verksamhetsberättelse

Svenska kyrkan Ekerö pastorat