Meny

Integration

Tillsammans för ett varmare Ekerö

Vi är många som tillsammans arbetar för att bygga ett tryggt, medmänskligt och varmt Ekerö där alla känner sig välkomna.  Ekerö pastorat är en del av nätverket Öar utan gränser där Ekerö kommun samverkar med det civila samhället. Tillsammans välkomnar vi nyanlända mälaröbor, skapar mötesplatser och underlättar för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. 

Ekerö kommun - Öar utan gränser

Du kan välja många olika vägar för att vara med och bidra till detta. Här nedan ser du några:

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Ekerö pastorat

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare