Foto: Helena Wrigstad

Integration

Tillsammans för ett varmare Ekerö

Vi är många som tillsammans arbetar för att bygga ett tryggt, medmänskligt och varmt Ekerö där alla känner sig välkomna.  Ekerö pastorat är en del av nätverket Öar utan gränser där Ekerö kommun samverkar med det civila samhället. Ekerö pastorat har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ekerö kommun.

Tillsammans välkomnar vi nyanlända mälaröbor, skapar mötesplatser och underlättar för delaktighet och gemenskap i lokalsamhället. 

Välkommen att vara i våra verksamheter - tillsammans gör vi Ekerö varmare!

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

EKERÖ PASTORAT

Integrationssamordnare

Mer om Karin Gustafsson

karin.gustafsson2@svenskakyrkan.se #integrationssamordnare