Vad är nytt och vad är återvunnet?

Göran Grahn om Ekerö kyrkas nya orgel

Den tidigare Hammarbergorgelns disposition och klangkoncept tog i princip ingen hänsyn alls till det tidigare bevarade pipmaterialet från Strand. Två stämmor sattes sannolikt motvilligt in och förändrades i sin intonation så att de klingade ungefär hälften av sin ursprungliga klang. Även resten av orgeln hade en tunn och skrikig klang som bar dåligt i kyrkorummet. Detta var den tidens ideal som sedan dess ändrats till förmån för äldre tiders intonationssätt.

Idén med den nya orgelns disposition har varit att ha samma möjligheter som den tidigare orgeln men med en bättre klang med utgångspunkt från de bevarade piporna från kyrkans ursprungsorgel av Strand som legat magasinerade på tornvinden och dessas inkorporerande i den nya orgeln. Alla nya stämmor har fått sin mensur (=mått) från Strand och gjorts efter förebilder från olika strandorglar som Karlskrona, Klockrike, Ramnäs och framförallt Haraker.

Första manualen eller Huvudverket är en något utökad variant av den ursprungliga orgeln och ryms inom dess ursprungliga orgelskåp. Detta har begåvats med en Borduna 16 fot som faktiskt tillverkats av Strand sannolikt för orgeln han byggde för Norbergs kyrka 1842. Den orgeln byttes ut 1904 och dessa pipor har under många år stått magasinerade hos Åkerman & Lunds orgelbyggeri och har tillhandahållits till detta projekt. Denna stämma ger en mjuk botten i klangen och klingar en oktav lägre än orgelns 8-fotstämmor. Huvudverkets princpalkör, det vill säga orgelns huvudstämmor består av en ny Principal 8 fot, Octava 4’ som innehåller 50 pipor av Strand, Octava 2 fot har 35 originalpipor. Klangen hos dessa har Strands karakteristiska drag med en något mörk klang med en kritartad månskenskaraktär. Detta är typiskt för just Strand och de influenser han tog med sig från Tyskland. I den nya varianten har huvudverket kompletterats med en Quinta 3 fot som klingar en kvint högre än Octava 4’, och dessutom en Mixtur med 2-3 pipor för varje ton stämda i oktaver och kvinter. Dessa två stämmor förstärker övertonerna och ger huvudverket ett glansfullt plenum.

De två flöjterna Rörfleut 8 fot och Fleut 4 fot stod båda i den tidigare orgeln, men nu har de återställts till sin forna klang med stor karaktär. Dessa stämmor är täckta med hattar så att de klingar en oktav lägre än sin längd och får därigenom en rund flöjtartad klang. Rörfleut 8 fot har dessutom "skorstenar" som gör att den får en speciell klang.

Trumpet 8 fot är en så kallad rörstämma som fungerar som en klarinett med en vibrerande tunga och en förstärkande tratt eller så kallad uppsats. Denna stämma magasinerades redan 1932 och många pipor kom bort, men cirka 30 originalpipor klingar nu igen efter 85 års tystnad i denna stämma som i övrigt är kompletterad.

Tillsammans är Huvudverket ett mycket komplett verk med en fyllig vokal klang som fungerar i en mycket bred repertoar.

Andra manualens pipor står alla i ett så kallat svällskåp och kallas därför Svällverk. Detta är försett med jalusiluckor som manövreras med en balanstrampa och som möjliggör crescendo och diminuendo. Detta är en uppfinning som blev vanlig i orglar först efter Strands tid. Därför är denna orgel och disposition lite av ett experiment att använda Strands klang med modernare uppfinningar. Svällverkets stämmor har något mjukare framtoning som lämpar sig för ackompanjemang.

Verkets huvudstämma är Vox Retusa 8 fot som är en något mildare och mer stråkbetonad principal öppna pipor, denna stämma är helt nytillverkad efter Strands förebild i Harakers kyrka, Västerås stift. Gedackt 8 fot, benämns även Borduna, har liksom Fleut 4 fot i Huvudverket hattar och får en flöjtkaraktär, i denna stämma ingår 12 träpipor från Åkerman & Lund 1932. Fugara 8 fot är en smalare mensurerad stämma som har en stråkkaraktär. Denna stämma fanns i den ursprungliga orgeln, och 40 originalpipor klingar nu åter, i övrigt är den kompletterad. Piffaro 8 fot är en speciell stämma med trattformiga pipor som är stämd i svävning mot övriga stämmor. Detta ger en meditativ karaktär i svaga registreringar. I senare orgelbyggeri brukar motsvarande stämmor kallas Voix Celeste eller Unda Maris, himmelsk röst eller havsvåg.

Även detta verk har en Principal, fast här i 4-fotsläge. Den innehåller 12 pipor från Strand i basen som tidigare var del av Principal 8 fot.

Stämman Hohlfleut 4 fot fanns disponerad i den ursprungliga orgeln men blev aldrig byggd utan stod som vakans. Därför har vi nu efter 174 år låtit orgeln få denna vackra flöjtstämma som en gång var planerad. Piporna är byggda på samma sätt som i Rörfleut 8 fot.

Stämmorna Nasard 3 fot, Waldfleut 2 fot och Ters 1 3/5 fot bildar både klangkrona och möjlighet att plocka ihop en kornett eller sesquialtera som solostämma eller i plenum.

I svällverket finns även en trumpet som ger extra kraft när man spelar romantisk musik. Denna trumpet har en något mörkare karaktär än den i Huvudverket.

Vox Humana är en karaktärsstämma som betyder mänsklig röst, och har förekommit i orglar sedan 1500-talet. Stämmorna i Svällverket kan också påverkas med en Tremolo, som är en liten bälg som får luftförsörjningen att darra något som ett vibrato.

Pedalens stämmor är placerade i de nytillkomna stora pedaltornen som flankerar den ursprungliga fasaden.

Subbas 16 fot är bottenstämman i pedalen och består av täckta träpipor som kommer från Åkerman & Lund-orgeln från 1932. Oktavbas 8 fot är en principal med metallpipor som till del står i pedaltornens fasader. Denna stämma ger en viss karaktär av violoncell i pedalen och kan även med fördel användas ensam vid spel av till exempel triosonater av Bach. Octava 4’ är också en principal som dels förstärker basen men kan även användas som solostämma, likaså är Fleut 2 fot en sådan stämma som ibland förekommer som soloregister.

Tungstämmorna eller rörverken är väl utbyggda i pedalen med dels en Bassun 16 fot som har uppsatser av trä. Vid planeringen av orgeln ansåg vi att Strands basuner var lite väl våldsamma för det här kyrkorummet, så istället fick en något tidigare orgelbyggare Olof Schwan från början av 1800-talet bilda förebild för denna stämma. Bassun 16 fot kompletteras med en Trumpet 8 fot som kan användas både som solostämma och förstärkning i pedalen.

Orgeln är utrustad med olika koppel som kan spela tangenterna en oktav lägre i Svällverket och även en oktav upp från pedalen till Svällverket så att dess stämmor kan användas för pedalsolo.

Sammantaget är detta en orgel som kommer att kunna användas för en väldigt stor variation i repertoaren och vara optimal för både liturgiskt spel och ackompanjemang av kör och församling. Det stora svällverket kommer att vara användbart för både engelska anthems och fransk romantisk musik. Den klassiska karaktären hos principalstämmorna passar mycket bra för både Bach och annan tidigare musik. I nutida musik bör denna orgel kunna ge ett intressant bidrag, alltså en orgel med historiska rötter med blick mot framtiden.

Göran Grahn, orgelkonsult