Tillsyn

Länsstyrelsen säkerställer att vi utför uppdraget.

Länsstyrelsen har huvudansvaret för tillsynen av begravningsverksamheten oavsett om det är en församling, pastorat eller kommun som är huvudman. Synpunkter om verksamheten kan framföras dit, men även till begravningsombudet eller direkt till oss som huvudman.

Vi har även interna kontroller av verksamheten för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs.  Har du frågor, funderingar eller synpunkter på verksamheten. Börja med att ställa din fråga till oss.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ