Tillgänlighetsanpassning på Lovö kyrkogård

Höjd marknivå till Lovö kyrkas entré.

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholm stift, kyrkorådet och  Landskapslaget genomfört ett tillgänglighetsarbete på Lovö kyrkogård. Lösningen blev att höja marknivån för att ta bort insteget in i kyrkan.

Vi har höjt marken och gräsytorna samt återanvänt översta gruslagret för att återskapa den lantliga atmosfären runt kyrkan.

Välkommen ut!